Sėkmingos bendruomenės link

Bendruomeniškumas lydi žmogų nuo pat jo atsiradimo žemėje pradžios.
Žmogus iš prigimties yra socialus, jam būdingas aiškiai išreikštas bendrystės su kitais poreikis…