Vaiko ir šeimos gerovė

Kas iš esmės gali pagerinti šeimų padėtį, skatintų susilaukti vaikų, kurtų šeimoms palankią aplinką –  tik ekonominių, socialinių, vertybinių priemonių kompleksas.  Teigiamą efektą kuriant šeimai palankią aplinką turi gerai koordinuojamas šeimos politikos formavimas ir įgyvendinimas, bendradarbiaujant visiems sektoriams, taip pat valstybės pastangų legitimumas bei visų politinių jėgų sutarimu išlaikoma tvirta nuostata dėl šeimos gerovės politikos reikšmės ir siekiamų tikslų…. 

 

Mokslininkų įrodyta, kad efektyviai palankią šeimai aplinką kuria tos šalys, kur šeimos politikos priemonių sistema yra kompleksiška ir integruota:

  • tėvams (globėjams) teikiama dosni finansinė parama, kuri sumažina tiesioginius vaikų auginimo kaštus;
  • tėvams sudaromos galimybės šeimos pareigas derinti su profesine veikla;
  • išvystyta paslaugų infrastruktūra;
  • lyčių lygybės principai integruojami į socialinės politiką ir kitas politikos sritis.

Aktuali informacija: 

Kompleksinės paslaugos šeimai savivaldybėse